Za podjetja

Podjetja, ki trgujejo z lesom, lesnenimi izdelki, papirjem ali papirantimi izdelki lahko pridobijo certifikat PEFC za sledljivost lesa (PEFC CoC – Chain of Custody). Z njim boste proizvod povezali v verigo sledljivosti od njegovega izvora do potrošnika, ter tako zadovoljili tudi stranke, ki zahtevajo okolju prijazne izdelke. Certifikat PEFC CoC je učinkovit način za zagotavljanje, da izdelek izvira iz zakonitih in trajnostnih virov. 

Kako do certifikata PEFC za sledljivost lesa?

Podjetje, ki želi pridobiti certifikat PEFC za sledljivost lesa, kontaktira enega izmed certifikacijskih organov in se z njim dogovori za izvedbo postopka certifikacije. Po uspešno opravljeni presoji, certifikacijski organ podjetju izda certifikat PEFC CoC, Zavod za certifikacijo gozdov pa ga vpiše v mednarodno bazo ter mu izda licenco za uporabo logotipa PEFC.

Prednosti, ki jih certifikat PEFC za sledljivost lesa prinaša podjetju?

  • Certifikat PEFC za sledljivost lesa pomaga pri zagotavljanju zahtev Uredbe o zelenih javnih naročilih
  • S certifikatom PEFC uredimo sistem potrebne skrbnosti in tako zmanjšamo tveganje o pojavu nezakonito posekanega lesa na trgu EU, kar zahteva tudi Evropska uredba EUTR.
  • Certifikat PEFC vam odpira dostop do novih trgov, saj vedno več podjetji zaradi okoljske ozaveščenosti za sodelovanje zahteva certifikat.
  • Z logotipom PEFC nakazujete svojo skrb za okolje in zavezanost trajnostnem pridobivanju naravnih virov, ter tako povečate vrednost svoje blagovne znamke.
  • S certifikatom PEFC dobite pregled na dobavno verigo in izboljšate učinkovitost podjetja s sledenjem lesa.
 
Pridobite svoj logotip PEFC CoC in s tem poslovnim partnerjem ter kupcem pokažite okoljsko ozaveščenost vašega podjetja