Za lastnike gozdov

Lastniki gozdov lahko pristopite v certifikacijo PEFC za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Medtem, ko vključitev v certifikacijo ne prinaša nobenih dodatnih omejitev pri gospodarjenju, lahko prinese nekatere koristi. Pri nekaterih trgovcih z lesom lahko pričakujete večje plačilo za certificiran les, kar pa ni edina korist. Certificiran les ima v tujini prednost na trgu in tako lahko prinaša konkurenčno prednost pri odkupu pred lesom, ki ne prihaja in certificiranih gozdov.

Kako se vključim v certifikacijo PEFC?

Najlažja pot za pristop v PEFC je preko regijske certifikacije, ki jo v Sloveniji izvaja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Vključi se lahko vsak, ki je lastnik gozda v Sloveniji. Koraki za pristop v regijsko certifikacijo so naslednji:

   • Lastnik gozda podpiše pristopno izjavo v certifikacijo

   • Izpolni seznam gozdnih parcel, ki bodo vključene (za pomoč se lahko obrnete na zaposlene Zavoda za gozdove Slovenije)

   • Podpisano in izpolnjeno izjavo ter seznam parcel pošljete na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

  Vstop v certifikacijo je za lastnika brezplačen, plačljivo je le potrdilo, s katerim kupcu dokazujete, da les prihaja iz certificiranega gozda. Stroški izdaje potrdila znašajo 5 EUR fiksnih stroškov, ki jim je treba dodati še 0,1 EUR na ha gozda na leto. Ker je veljavnost potrdila 5 let, bo moral npr. lastnik 30 ha gozda tako zanj odšteti 20 EUR.    

  Kakšne so moje dolžnosti, ko sem vključen v certifikacijo?

  Naloge lastnikov gozdov, ki imajo gozdno posest vključeno v certifikacijo PEFC so:

    • da gospodarijo v skladu z zakoni in merili trajnostnega gospodarjenja,

    • shranjujejo vse dokumente v zvezi z gospodarjenjem z gozdom,
   •  
    • dovoliti izvedbo presoje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na njihovi posesti in

    • če za dela v svojem gozdu najema zunanje izvajalce,  zagotoviti, da le-ti na njihovi posesti spoštujejo načela trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

   Kako dolgo velja certifikat? Ali ga je potrebno obnavljati?

   Veljavnost certifikata je 5 let. Po petih letih je potrebna obnovitev.