Shema certificiranja PEFC za trajnostno gospodarjenje z gozdovi Sloveniji

Slovenski standard za certifikacijo gozdov v okviru Balkanske PEFC sheme
Leta 2007 je bila potrjena prva Slovenska shema za certifikacijo gozdov, prvi gozdovi pa so bili certificiran leta 2013. V letu 2023 je Slovenska shema postala del Balkanske sheme za certifikacijo gozdov, ki olajšuje približevanje certifikacije PEFC ostalim Balkanskim državam.

PEFC ST 2002:2020
Chain of Custody of Forest
and Tree Based Products –
Requirements

PEFC BS 01:2021
Description of PEFC Balkan FC System
PEFC BS 02:2020
Standard Setting and Revision Procedures
PEFC SLO 03:2021
Criteria and indicators for forest management
PEFC BS 04:2021
Certification and Accreditation Procedures
PEFC SLO 05:2023
Notification Procedures
PEFC BS 06:2021
Group Certification
PEFC SLO 07:2023
Issuance of the PEFC trademarks licences
PEFC SLO 08:2023
Complaints and appeals procedures