Dobro je kupiti certificiran izdelek

Certifikat PEFC je zagotovilo, da je izdelek narejen iz materialov, ki prihajajo iz gozdov, s katerimi se gospodari na trajnosten način. 

Certificiranja gozdov je sistem sledenja izvora izdelka od gozda do končnega potrošnika. S tem se zagotovi, da nezakonito posekan les ne pride na trg. Za transparentnost gospodarjenja s certificiranimi gozdovi redno skrbijo neodvisni ocenjevalci. 

S tem, ko kupite izdelke s PEFC logotipom:

  • izražate podporo trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi,
  • varujete gozdove za sedanjo in prihodnje generacije,
  • pomagate v boju proti nezakonitemu izsekavanju gozdov.

Pri nakupu lesenih ali papirnatih izdelkov bodite pozorni na logotip PEFC.

Z nakupom certificiranega izdelka spodbujate odgovorno gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa prispevate svoj delež k varovanju okolja in našega planeta.