Kaj je PEFC?

Program za potrjevanje certificiranja gozdov (PEFC, »Programe for the Endorsment of Forest Certification«) je mednarodna neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Ustanovljen je bil leta 1999 na pobudo evropskih lastnikov gozdov.

Kaj je certifikacija gozdov?

Certifikacija je pisna potrditev neodvisne in akreditirane organizacije skladnost gospodarjenja z gozdom z merili certifikacijske sheme za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. 

Zakaj se je začela certifikacija gozdov?

Zaradi vse večje zaskrbljenosti javnosti o okoljskih problemih in izgubljanju biodiverzitete, se je v 90. letih prejšnjega stoletja pojavila certifikacija. Namenjena je bila preprečevanju izsekavanja tropskih gozdov, ideja pa se je razširila po vsem svetu.

Kako deluje certifikacija gozdov?

Ko se potrdi skladnost gospodarjenja lahko lastnik gozda les iz teh gozdov proda kot PEFC certificiran. Da se zagotovi sledljivost certificiranega lesa, mora tudi kupec imeti certifikat PEFC. Podjetja, ki trgujejo z lesom morajo zato imeti certifikat PEFC za sledljivost lesaDa se potrošniku zagotovi izdelek iz trajnostno gospodarjenih gozdov, mora biti vsak člen v gozdno-lesni verigi certificiran. 

Kako prepoznam izdelek, ki je narejen iz certificiranega lesa?

Izdelke, narejene iz certificiranega lesa lahko enostavno prepoznamo po logotipu PEFC. Takšni izdelki so narejeni iz lesa, ki je pridobljen na trajnostni način in ne škodujejo gozdnim ekosistemom. Logotip PEFC zagotavlja, da je bil les posekan skladno z zakonodajo države iz kater izvira.

 

 

Za več informacij si oglejte mednarodno spletno stran PEFC.