Kupujte odgovorno,

kupujte PEFC certificirano

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Odgovorno upravljanje z naravnimi viri

DOBRO JE KUPITI
CERTIFICIRAN IZDELEK

Izberite okolju prijazne izdelke

ZA LASTNIKE GOZDOV

Kako do certifikata

ZA PODJETJA

Raziščite kako vam PEFC
pomaga na trgu

KAJ JE PEFC

Spoznajte certifikacijo gozdov

PEFC je vodilna organizacija  v svetu za certificiranje gozdov. Vanjo je po svetu vključenih

280 milijonov ha

750 000 lastnikov

20 000 podjetij