Skupaj skrbimo za naše gozdove

Ponovna javna obravnava 11.5. do 11.6.2022

Zavod za certifikacijo gozdov predaja Slovenski standard za certifikacijo gozdov PEFC v ponovno enomesečno javno obravnavo od 11.5. do 11.6.2022. Po končani javni obravnavi se bo po potrebi sklical sestanek delovne skupine za obravnavo pripomb in uskladitev sheme. Usklajen in nacionalno potrjen dokument se bo nato predal v postopek mednarodnega sprejemanja mednarodnemu svetu PEFC. Pripombe na dokument se zbirajo na info@pefc.si. Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 015136702.


  • PEFC SLO 03 Slovenski standard za certifikacijo gozdov

  • Sprememba Slovenske sheme za certifikacijo gozdov

    Začetek procesa


    Shema predana v mednarodno presojo

    Zavod za certifikacijo gozdov je potrdil in predal PEFC shemo za certifikcijo gozdov v mednarodno presojo.