Skupaj skrbimo za naše gozdove

Sprememba Slovenske sheme za certifikacijo gozdov

Začetek procesa