Skupaj skrbimo za naše gozdove

O PEFC

Certifikacija gozdov potrdi skladnost gospodarjenja z gozdovi glede na mednarodno sprejete standarde.

Kaj je certifikacija gozdov?

Ocena neodvisne, usposobljene in akreditirane organizacije, ki pisno potrdi skladnost gospodarjenja z gozdom z mednarodno določenimi standardi za trajnostno gospodarjenje.

Kaj je sledenje certificiranega lesa?

Sledenje certificiranega lesa (nadzor izvora lesa) – Chain of Custody (CoC) je sledenje lesa, ki izvira iz certificiranih gozdov skozi vse faze proizvodnega procesa pridobivanja lesa, predelave, transporta in skladiščenja, do prodaje izdelka končnemu potrošniku.

Kaj je certifikacija sledenja izvora lesa?

Je ocena neodvisne, usposobljene in akreditirane organizacije, ki pisno potrdi, da se izvaja primeren način sledenja certificiranega lesa od hloda pa do izdelka v trgovini.

Obstajajo še drugi sistemi za certifikacijo gozdov?

Razen sistema PEFC se v svetu uporabljajo še drugi sistemi za certificiranje gozdov, med njimi so najpomembnejši: FSC (Forestry Stewardship Council), SFI (Sustainable Forestry Initiative), ATFS (American Tree Farm System in CSA (Canadian Standards Association).

Zakaj potrebuje moj gozd certifikat?

Vse več podjetij, ki uvažajo les in lesne proizvode, pogojuje uvoz s certifikatom, ki zagotavlja, da je les pridobljen iz gozda s katerim se gospodari na trajnosten način v skladu z vnaprej določenimi pravili. Certificiranje omogoča boljše pogoje trgovanja in konkurenčno prednost.

Ali je certifikat trajen?

Ne. Veljavnost certifikata je 5 let. Za podaljšanje veljavnosti certifikata se mora opraviti ponovna presoja trajnostnega gospodarjenja in sledljivosti izvora lesa. Certifikacijski organ mora prav tako najmanj enkrat letno izvajati kontrolo primernosti trajnostnega gospodarjenja in izvajanja postopkov sledljivosti izvora lesa.