Skupaj skrbimo za naše gozdove

Uredbe pospešujejo rabo lesa iz trajnostno gospodarjenih gozdov.

Po sprejetju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, ąt. 102/2011) ter Uredbe EU št. 995/2010, ki določa obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, ocenjujemo, da se bo ob hkratni vse večji okoljski ozaveščenosti kupcev povečala potreba za dokazovanje izvora lesa iz trajnostno gospodarjenih gozdov.
Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011)
Uredba EU št. 995/2010