Skupaj skrbimo za naše gozdove

Podjetja lahko zadoščajo Evropski uredbi o legalnosti lesa na trgu preko sistema potrebne skrbnosti PEFC

Podjetja lahko uporabljajo sistem potrebne skrbnosti, ki ga je razvil PEFC ne glede na to ali so certificirana oziroma si želijo zagotoviti le nemoteno poslovanje glede na zahteve EU trga.

PEFC ponuja podjetjem učinkovit mehanizem dokazovanja skladnosti glede na uredbo EU o zagotavljanju legalno posekanega lesa -EUTR.
Podjetja lahko s pomočjo samo-deklaracije njihovih dobaviteljev in preverjanj dobav zagotavljajo potrebe standarda preko trenutno veljavnega standarda (PEFC 2002:2010). Nov obnovljen standard, ki se bo začel uporabljati maja 2013 pa bo novi uredbi popolnoma še bolj prilagojen.
Podjetja s PEFC certifikatom že poslujejo na način, da iz dobave izključijo podjetja in surovine, ki izhajajo iz spornih virov preko upoštevanje sisteme potrebne skrbnosti, ki jo uporablja PEFC. Za ta podjetja tako skladnost z EUTR ne bo predstavljala problema.

Kontakt: info@pefc.si