Skupaj skrbimo za naše gozdove

Javni poziv za vključitev deležnikov v obnovo Slovenske sheme za certifikacijo gozdov PEFC

Zavod za certifikacijo gozdov (v nadaljevanju ZCG) objavlja kot zastopnik PEFC v Sloveniji javni poziv za vključitev deležnikov razpravo glede v obnove Slovenske sheme za certifikacijo gozdov po sistemu PEFC.

Na podlagi prejetih vlog se bo po razpravah forumov deležnikov se bo oblikovala ožja delovna skupina za pripravo nacionalnega standarda Slovenske sheme za certifikacijo gozdov. Delovna skupina bo vključevala predstavnike deležnikov po področjih dela. Usklajen predlog naj bi delovna skupina podala v dvomesečno javno obravnavo spomladi 2012. Po obravnavi pripomb bo predana Shema v mednarodno presojo pred avgustom 2012. Revizija standarda bo potekala glede na dokument Zahteve za postavitev standarda PEFC 1001:2010