Skupaj skrbimo za naše gozdove

Vabimo vas, da prispevate vaš pogled na potrjevanje trajnostnega gospodarjenje z gozdovi, ki ima v Sloveniji več desetletno tradicijo sonaravnosti.

V delovni Skupini trenutno sodelujejo predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Gospodarske zbornica Slovenije, Fakultete za gozdarstvo in obnovljive vire, Fakultete za lesarstvo, predstavnik kmetijsko gozdarskih zadrug, ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Slovenska shema za potrjevanje trajnostnega gospodarjenja je prilagojena nacionalnim razmeram ter vključuje zakonodajo glede gospodarjenja z gozdovi. V postopku obnove sheme se bo obravnaval pregled zakonskih zahtev ter dodatnih kriterijev, ki bodo sprejeti v okviru delovne skupine.